Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 05 2014

LonelyDreamerWithInsomnia
20:37
Kiedy upuści się na podłogę szklankę lub talerz, roztrzaskuje się on z głośnym hukiem. Kiedy ktoś wybija szybę, tłucze szkiełko w ramce fotografii albo łamie nogę stołu, wszystko to generuje jakiś dźwięk. Złamane serce rozpada się na tysiąc kawałków w kompletnej ciszy. Zdawałoby się, że skoro jest tak bardzo ważne, powinno wydawać najgłośniejszy dźwięk na świecie, coś w rodzaju gongu lub uderzenia dzwonu. Ono jednak milczy i czasem człowiek niemal zaczyna marzyć o tym, żeby wydało jakiś odgłos, który odwróciłby uwagę od bólu. Jeżeli zranione serce wydaje jakikolwiek odgłos, pozostaje zamknięty w jego wnętrzu. Krzyczy i płacze, ale nikt poza tobą go nie słyszy. Wyje tak głośno, że aż dzwoni ci w uszach i pęka ci głowa, ryczy niczym niedźwiedzica, której odebrano małe. Takie właśnie jest zranione serce – niczym oszalała z rozpaczy, przerażona wielka bestia, wyjąca z bólu w więzieniu swoich własnych emocji. Tak to już jest z miłością – nikt nie może się przed nią uchronić. Zranione serce boli niczym świeża rana, którą ktoś polał morską wodą, ale złamane – milknie. To tylko ty krzyczysz w duszy, ale nikt cię nie słyszy.
— Cecelia Ahern
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaMissySleepy MissySleepy
LonelyDreamerWithInsomnia
19:36
LonelyDreamerWithInsomnia
19:34
Reposted fromnovac novac viamarynata marynata
LonelyDreamerWithInsomnia
19:32
4743 31f0
Reposted fromSupremeNav SupremeNav viamarynata marynata
LonelyDreamerWithInsomnia
19:27
LonelyDreamerWithInsomnia
19:19
1405 64fe
Reposted fromapatia apatia viaMissySleepy MissySleepy
LonelyDreamerWithInsomnia
19:17
1499 42f2
Reposted fromcoffeelady coffeelady viaMissySleepy MissySleepy
LonelyDreamerWithInsomnia
19:16

Czy miłość istnieje czy to tylko fikcja?

Czy będę potrafił jeszcze Kochać i być Kochanym?

Czy kiedyś jeszcze zaufam kobiecie?

Wiele pytań żadnych odpowiedzi tylko pustka…

LonelyDreamerWithInsomnia
19:09
LonelyDreamerWithInsomnia
19:04

Czemu jednej chwili jesteśmy sobie bliscy

 mamy wspólne marzenia, plany, a w następnej

 stajemy się obcymi sobie ludźmi z przepaścią między

sobą nie do przeskoczenia.

LonelyDreamerWithInsomnia
18:55
LonelyDreamerWithInsomnia
18:50
LonelyDreamerWithInsomnia
18:48

Samotność zaczyna się wtedy, kiedy tak wiele rzeczy chciałbyś powiedzieć, a nie masz komu.

Reposted fromxalchemic xalchemic viaMissySleepy MissySleepy
LonelyDreamerWithInsomnia
18:48
18:43
5815 8872
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viaMissySleepy MissySleepy
LonelyDreamerWithInsomnia
18:39
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl